Trafik

Zorunlu Trafik Sigortası (ZTS)

 

Zorunlu Trafik Sigortası, tüm araç sahiplerinin yaptırması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır. 

Zorunlu Trafik Sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigortadır. Trafiğe çıkan araçlar değişik kazalara yol açarak, can kaybına veya maddi hasara yol açabilirler. Zorunlu Trafik Sigortası araçların karıştıkları kazalarda karşı tarafa verdikleri zararı, aracın kusuru üzerinden ve belirli bir orana kadar karşılamaktadır, eğer zarar belirtilen limitleri aşıyorsa, aşan miktar için araç sahibinin hukuki sorumluluğu devam eder. Zorunlu trafik sigortası hakkında ki bir diğer önemli konu ise yapıldığı aracın zararını karşılamamasıdır, Zorunlu Trafik Sigortası sadece zarar verdiği diğer aracın zararını karşılar. Zorunlu trafik sigortasındaki limitler kazanın çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin can kaybı olması durumunda ölenin yakınlarına verilecek miktar, yaralanma olması durumunda hastane giderlerine ödenecek miktar ve sadece maddi hasar olması durumunda bu hasarın giderilmesi için ödenecek miktarlar farklılık teşkil etmektedir. Bu rakamlar her sene değişmekte ve primler de buna göre tekrar belirlenmektedir.

Zorunlu olan bu sigortanın yaptırılmaması durumunda araç direkt olarak bağlanır, yani bir ceza ödeyerek yola devam etmek mümkün değildir ve araç anında trafikten men edilir. Bunun sonrasında aracı geri almak sanıldığı kadar kolay değildir. Aracın geri alınabilmesi için yapılması gereken bir dizi işlem mevcuttur, ilk başta trafik sigortasının yapılması ve sonra aracın bulunduğu otoparka giderek görevli memurlara sigortanın yaptırıldığının söylenmesi ve belgenin tebliğ edilmesi gerekmektedir ve de araç sigortasız olarak trafiğe çıktığı için para cezası ödenir. Ayrıca aracın otoparkta kaldığı her gün için de otoparka ücret ödenmesi gerekmektedir.

Her araç sahibi, zorunlu trafik sigortasını yaptırmak ve sigorta süresi sona ermeden uzatmakla yükümlüdür.
Trafik poliçesinin primleri ve limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Trafik poliçesi, tüm sigorta şirketleri tarafından hiç bir fark olmaksızın aynı genel şartlar çerçevesinde ve aynı primler ile satılmaktadır.

Kasko Yaptırdım, Trafik Sigortası Yaptırmak Zorunda mıyım?

Kasko yaptıran bir araç sahibinin yine de zorunlu trafik sigortası yaptırma zorunluluğu vardır. Bir diğer deyişle, kaskonuz olduğu için zorunlu trafik sigortası yaptırmaktan kaçınamazsınız. Bunun sebepleri: Kaskonun zorunlu olmaması, Şartlarının sigorta şirketi ve sigortalayan arasında serbestçe kararlaştırılması, Kaskonun her zaman karşıdaki aracın zararını teminat alma yükümlülüğü olmaması ve Kasko yaptıran bir kişinin dilediği zaman bunu iptal edebilecek olmasıdır. 


Tüm trafik kazalarında aşağıdaki belgeler ortak olarak istenmektedir. 


ORTAK BELGELER: 

-    Poliçe aslı veya fotokopisi, 
-    Kusur durumunu gösterir Trafik Kazası Tespit Tutanağı ( kaza zaptı ), 
-    Alkol raporu, 
-    Ruhsat fotokopisi, 
-    Ehliyet fotokopisi.

EK BELGELER:

1.    Maddi Hasar İçin;
       - Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 
2.   Tedavi Masrafları İçin;
       - Kati hastane raporu, 
       - Tedavi masraflarını gösterir belgelerin asılları (fatura vb.).
 
3.   Tedavi Masrafları Dışında Daimi Sakatlık ve Ölüm Hali İçin; 
       
       Sakatlık Hali;
                    - Maluliyet derecesini gösteren hastane heyetinin raporu, 
                    - Kişinin son kazanç belgesi.
 
        Ölüm Hali;
                  - Ölü Muayene Tutanağı (Savcılıktan Onaylı), 
                  - Veraset İlamı,