Konut

Konut Sigortası

İnsanlar için en değerli yaşam alanı kendi konutlarıdır. Bu konutların ve içindeki eşyaların zarar görmesi düşüncesi herkesi rahatsız eder. Sigorta şirketleri bu açıdan, içinde genel olarak birçok riske karşı güvence sağlayan konut paket sigortaları hazırlamışlardır. Her sigorta şirketi farklı isimler vermiş olsa da bu paket sigortalar ile konutu, içindeki eşyalarla birlikte hırsızlığa, yangına, su baskınına, depreme ve daha pek çok riske karşı güvence altına almaktadır. Çeşitli risklerin gerçekleşmesi durumunda ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale gelmişse, başka bir konuta taşınma veya enkaz kaldırma gibi giderler bile bu paket sigortalar ile teminat altındadır.

Hata ev sahibi olarak, riskin yarattığı hasarlar yüzünden bir kira gelirinden de mahrup kalınmış olabilir. Konut paket sigortaların bir kısmı bu tür gelir kayıplarına karşı da güvence vermektedir.

Doğrudan kendi konutunuzda olmasa bile komşu konutta çıkan bir yangın, hem ateşi ile hem de dumanı ile sizin konutunuzda hasar yaratabilir. Hatta sizden kaynaklanmayan bir nedenle, yukarı komşunun patlayan su tesisatı yüzünden evinizi su basmış olabilir. İşte benzer bir çok tehlikenin yarattığı hasarlar için konut sigortaları yaptırılmaktadır.

Bu arada konut sigortaları konutun ve içindeki eşyaların olası hasarlarına karşı yapılıyor ama ciddi bir güvencesi daha var. O da zorunlu yaptırılan deprem sigortalarında (DASK), poliçe limitlerini aşan hasarlara karşı da konut sigortalarının güvencesi var.

Genel olarak konut sigortalarının sağladığı temel güvenceler, konutun veya içindeki eşyaların yıkılması ve yanmasına karşıdır. Yangın teminatı, bir yangın çıkması, yıldırım düşmesi veya bir patlama sonucu ortaya çıkan zararlara karşı güvence verir. Ancak istenirse ilave olarak şu güvenceler de alınabilir:

 

·         Kargaşa, halk hareketleri, ayaklanma, kötü niyetli hareketler, grev ve lokavt gibi sosyal olaylar

·         sırasında veya bu olayları önlemek için resmi yetkili makamlar tarafından yapılan faaliyetler sırasında ortaya çıkan zararlar

·         Bir hırsızlık olayında çalınan eşyalar yüzünden ortaya çıkan zararlar veya hırsızlık sırasında binaya veya eşyalara verilen zararlar

·         Sabit ve dik durumda takılı bulunan camların veya aynaların bir riske bağlı olarak kırılması ile ortaya çıkan zararlar

·         Sel veya su baskınları yüzünden binaya ve eşyalara gelen zararlar

·         Dahili su tesisatında olan patlama, tıkanma, kırılma veya muslukların açık unutulması yüzünden ortaya çıkan zararlar

 

Burada sadece birkaç örnek güvence sayılmıştır. Ancak insanların evleri herşeyleridir. Beklenmedik olaylara karşı başka güvenceler de alınmak istenebilir. Ancak alınacak ilave güvencelerin sayısı yükseldikçe sigorta şirketi tarafından talep edilecek poliçe primi de yükselecektir. Diğer taraftan güvenceler için verilecek limitler de poliçe primini olumsuz etkileyecektir. Bu yüzden akla gelen her türlü güvenceyi almak yerine, gerçekten gereksinim duyulacak güvencelerin alınması yerinde olacaktır. Yine talep edilecek limitler, ne bir hasar durumunda riskin teminatsız kalınmasına neden olmalı ne de gereksiz yere yüksek tutularak fazla prim ödenmelidir. Bu açıdan poliçede gösterilecek sigorta bedelinin sigorta değerine denk olmasına dikkat edilmelidir.

Konut sigortası yaptırılırken sigortanın kapsamının çok iyi anlaşılmış olması gerekir. Aksi halde risk gerçekleştiğinde sigorta şirketi ile anlaşmazlığa düşmek kaçınılmaz olur.

Rahat ve huzurlu bir yaşam için ev ve içindeki eşyaları sigorta ettirmek en doğru çözümdür. Ancak konut sigortaları sadece ev sahipleri tarafından yaptırılmaz. Kiracılar da evi ve içindeki eşyaları sigorta ettirebilirler.

Yaptırılacak konut sigortalarının hangi durumları kapsadığı veya kapsam dışında tuttuğu konularında daha fazla bilgiyi, sigorta.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticilerinden ve çalışanlarından alabilirsiniz.