En Uygun Konut Sigortası | Özerdemli Sigorta

Konut Sigortası

Özerdemli Sigorta - Konut Sigortası

Konut Sigortası

Hemen Teklif Al Whatsapp Destek

Konut Sigortası

İnsanlar için en değerli yaşam alanı kendi konutlarıdır. Bu konutların ve içindeki eşyaların zarar görmesi düşüncesi herkesi rahatsız eder. Sigorta şirketleri bu açıdan, içinde genel olarak birçok riske karşı güvence sağlayan konut paket sigortaları hazırlamışlardır. Her sigorta şirketi farklı isimler vermiş olsa da bu paket sigortalar ile konutu, içindeki eşyalarla birlikte hırsızlığa, yangına, su baskınına, depreme ve daha pek çok riske karşı güvence altına almaktadır. Çeşitli risklerin gerçekleşmesi durumunda ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale gelmişse, başka bir konuta taşınma veya enkaz kaldırma gibi giderler bile bu paket sigortalar ile teminat altındadır.

Hata ev sahibi olarak, riskin yarattığı hasarlar yüzünden bir kira gelirinden de mahrup kalınmış olabilir. Konut paket sigortaların bir kısmı bu tür gelir kayıplarına karşı da güvence vermektedir.

Doğrudan kendi konutunuzda olmasa bile komşu konutta çıkan bir yangın, hem ateşi ile hem de dumanı ile sizin konutunuzda hasar yaratabilir. Hatta sizden kaynaklanmayan bir nedenle, yukarı komşunun patlayan su tesisatı yüzünden evinizi su basmış olabilir. İşte benzer bir çok tehlikenin yarattığı hasarlar için konut sigortaları yaptırılmaktadır.

Bu arada konut sigortaları konutun ve içindeki eşyaların olası hasarlarına karşı yapılıyor ama ciddi bir güvencesi daha var. O da zorunlu yaptırılan deprem sigortalarında (DASK), poliçe limitlerini aşan hasarlara karşı da konut sigortalarının güvencesi var.

Genel olarak konut sigortalarının sağladığı temel güvenceler, konutun veya içindeki eşyaların yıkılması ve yanmasına karşıdır. Yangın teminatı, bir yangın çıkması, yıldırım düşmesi veya bir patlama sonucu ortaya çıkan zararlara karşı güvence verir. Ancak istenirse ilave olarak şu güvenceler de alınabilir:

· Kargaşa, halk hareketleri, ayaklanma, kötü niyetli hareketler, grev ve lokavt gibi sosyal olaylar sırasında veya bu olayları önlemek için resmi yetkili makamlar tarafından yapılan faaliyetler sırasında ortaya çıkan zararlar

· Bir hırsızlık olayında çalınan eşyalar yüzünden ortaya çıkan zararlar veya hırsızlık sırasında binaya veya eşyalara verilen zararlar

· Sabit ve dik durumda takılı bulunan camların veya aynaların bir riske bağlı olarak kırılması ile ortaya çıkan zararlar

· Sel veya su baskınları yüzünden binaya ve eşyalara gelen zararlar

· Dahili su tesisatında olan patlama, tıkanma, kırılma veya muslukların açık unutulması yüzünden ortaya çıkan zararlar

Burada sadece birkaç örnek güvence sayılmıştır. Ancak insanların evleri herşeyleridir. Beklenmedik olaylara karşı başka güvenceler de alınmak istenebilir. Ancak alınacak ilave güvencelerin sayısı yükseldikçe sigorta şirketi tarafından talep edilecek poliçe primi de yükselecektir. Diğer taraftan güvenceler için verilecek limitler de poliçe primini olumsuz etkileyecektir. Bu yüzden akla gelen her türlü güvenceyi almak yerine, gerçekten gereksinim duyulacak güvencelerin alınması yerinde olacaktır. Yine talep edilecek limitler, ne bir hasar durumunda riskin teminatsız kalınmasına neden olmalı ne de gereksiz yere yüksek tutularak fazla prim ödenmelidir. Bu açıdan poliçede gösterilecek sigorta bedelinin sigorta değerine denk olmasına dikkat edilmelidir.

Konut sigortası yaptırılırken sigortanın kapsamının çok iyi anlaşılmış olması gerekir. Aksi halde risk gerçekleştiğinde sigorta şirketi ile anlaşmazlığa düşmek kaçınılmaz olur.

Rahat ve huzurlu bir yaşam için ev ve içindeki eşyaları sigorta ettirmek en doğru çözümdür. Ancak konut sigortaları sadece ev sahipleri tarafından yaptırılmaz. Kiracılar da evi ve içindeki eşyaları sigorta ettirebilirler.

Yaptırılacak konut sigortalarının hangi durumları kapsadığı veya kapsam dışında tuttuğu konularında daha fazla bilgiyi, sigorta.com.tr web sitesinin deneyimli yöneticilerinden ve çalışanlarından alabilirsiniz.

Konut Sigortası İle İlgili

Sıkça Sorulan Sorular

 • Kiracıyım, konut poliçesi yaptırabilir miyim?

  İster kiracı olun, ister ev sahibi konut poliçesi yaptırabilirsiniz. Ev sahibi iseniz, hem eşyalarınızı hem binanızı güvence altına alırken, kiracı iseniz sadece eşya teminatı alarak eşyalarınızı yangın, su baskını, hırsızlık, deprem gibi pek çok riske karşı sigortalatabilirsiniz. Teminat detaylarını poliçenizden kontrol edebilirsiniz.

 • Konut poliçesi alırken binanın bedelini nasıl belirlemeliyim?

  Konut poliçesinde bina bedelini saptarken yapılması gereken, binanın arsa değerini dışarıda bırakarak binanın yeniden inşaa edilmesinin güncel maliyetidir. Çünkü hasar anında ödenecek olan tutar bu bedeli aşamaz. Sigortacılığın temel prensiplerinden biri uğranılan zararın ikame edilmesi, sigortalıyı kara geçirici bir tazminat ödemesi yapılmamasıdır. Bu prensip ışığında sigortalı binada meydana gelen bir hasarla binanın tamamen yıkılması durumunda dahi, arsa değerinde bir kayıp olmayacağı için, ödenecek tazminat binanın o arsa üzerine yeniden inşaa edilmesinin maliyetidir.

 • Tam ve yığma kagir yapılar arasındaki fark nedir?

  Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış binalar tam kagir olarak tanımlanırken; taşıyıcı kolonları olmayan, dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla, briket gibi yanmaz malzeme ile inşa edilen binalar yığma kagir yapı olarak tanımlanır.

 • Musluğun açık unutulması sonucu konutta gerçekleşen zararlar poliçede hangi teminatla karşılanır?

  Konut poliçesinde dahili su teminatı mevcut ise musluğun açık kalması sonucu konutta gerçekleşen zararlar sigorta şirketi tarafından karşılanır. Dahili su teminatı ile ayrıca bina içindeki su ve depo sarnıçlarının, su borularının, kalorifer kazan, radyatör ve borularının, temiz veya pis su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının doğrudan sebep olabileceği zararlar, yağmur sularının, kar ve buzların erimesi sonucu meydana gelen suların çatı ve saçaktan sızması, su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren suların doğrudan sebep olduğu zararlar, donma sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan masraflar, kanalizasyon ve foseptik çukurlarından geri tepen pis suların sebep olacağı zararlar, şehir su şebekesinin arızası nedeniyle akan ve sızan suların sebep olacağı zararlar da karşılanmaktadır.

 • Sigortalı konutta gerçekleşen hasar nedeniyle binanın tamir veya yeniden inşa edilmesinden dolayı sigortalının başka bir yerde ikamet etmek zorunda kalması durumunda konut poliçesi bu masrafları karşılar mı?

  Konut poliçesinde "alternatif ikametgah masrafları ve kira kaybı" teminatının bulunması durumunda, poliçenin kapsamındaki herhangi bir hasarın gerçekleşmesi sonucu konutun oturulamaz hale gelmesi sebebiyle konutun tamir veya yeniden inşası için gerekli süre boyunca gerçekleşen ikametgah değişikliği masrafları poliçe limitleri dahilinde karşılanır.

 • Gerçekleşebilecek bir deprem durumunda konutuma ve eşyalarıma gelen zararları konut poliçem karşılar mı?

  Eğer konut poliçeniz "deprem ve yanardağ püskürmesi" teminatını içeriyorsa deprem olması durumunda meydana gelecek zararlarınız deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı limitleri dahilinde karşılanır. Binanız eğer Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında ise Zorunlu Deprem Sigortası poliçenizin bedeli üzerinde kalan kısmı için konut sigortası yaptırın, konutunuzu olası deprem hasarlarına karşı tam güvence altına alın.

image

Özerdemli Sigorta

Bizimle hemen iletişime geçerek ücretsiz olarak teklif alabilirsiniz.

Bize Ulaşın