En Uygun Trafik Sigortası | Özerdemli Sigorta

Trafik Sigortası

Özerdemli Sigorta - Trafik Sigortası

Trafik Sigortası

Hemen Teklif Al Whatsapp Destek

Zorunlu Trafik Sigortası (ZTS)

Zorunlu Trafik Sigortası, tüm araç sahiplerinin yaptırması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır. 

Zorunlu Trafik Sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigortadır. Trafiğe çıkan araçlar değişik kazalara yol açarak, can kaybına veya maddi hasara yol açabilirler. Zorunlu Trafik Sigortası araçların karıştıkları kazalarda karşı tarafa verdikleri zararı, aracın kusuru üzerinden ve belirli bir orana kadar karşılamaktadır, eğer zarar belirtilen limitleri aşıyorsa, aşan miktar için araç sahibinin hukuki sorumluluğu devam eder. Zorunlu trafik sigortası hakkında ki bir diğer önemli konu ise yapıldığı aracın zararını karşılamamasıdır, Zorunlu Trafik Sigortası sadece zarar verdiği diğer aracın zararını karşılar. Zorunlu trafik sigortasındaki limitler kazanın çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin can kaybı olması durumunda ölenin yakınlarına verilecek miktar, yaralanma olması durumunda hastane giderlerine ödenecek miktar ve sadece maddi hasar olması durumunda bu hasarın giderilmesi için ödenecek miktarlar farklılık teşkil etmektedir. Bu rakamlar her sene değişmekte ve primler de buna göre tekrar belirlenmektedir.

Zorunlu olan bu sigortanın yaptırılmaması durumunda araç direkt olarak bağlanır, yani bir ceza ödeyerek yola devam etmek mümkün değildir ve araç anında trafikten men edilir. Bunun sonrasında aracı geri almak sanıldığı kadar kolay değildir. Aracın geri alınabilmesi için yapılması gereken bir dizi işlem mevcuttur, ilk başta trafik sigortasının yapılması ve sonra aracın bulunduğu otoparka giderek görevli memurlara sigortanın yaptırıldığının söylenmesi ve belgenin tebliğ edilmesi gerekmektedir ve de araç sigortasız olarak trafiğe çıktığı için para cezası ödenir. Ayrıca aracın otoparkta kaldığı her gün için de otoparka ücret ödenmesi gerekmektedir.

Her araç sahibi, zorunlu trafik sigortasını yaptırmak ve sigorta süresi sona ermeden uzatmakla yükümlüdür.

Trafik poliçesinin primleri ve limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Trafik poliçesi, tüm sigorta şirketleri tarafından hiç bir fark olmaksızın aynı genel şartlar çerçevesinde ve aynı primler ile satılmaktadır.

Kasko Yaptırdım, Trafik Sigortası Yaptırmak Zorunda mıyım?

Kasko yaptıran bir araç sahibinin yine de zorunlu trafik sigortası yaptırma zorunluluğu vardır. Bir diğer deyişle, kaskonuz olduğu için zorunlu trafik sigortası yaptırmaktan kaçınamazsınız. Bunun sebepleri: Kaskonun zorunlu olmaması, Şartlarının sigorta şirketi ve sigortalayan arasında serbestçe kararlaştırılması, Kaskonun her zaman karşıdaki aracın zararını teminat alma yükümlülüğü olmaması ve Kasko yaptıran bir kişinin dilediği zaman bunu iptal edebilecek olmasıdır. 

Tüm trafik kazalarında aşağıdaki belgeler ortak olarak istenmektedir. 

ORTAK BELGELER: 

-  Poliçe aslı veya fotokopisi, 

-  Kusur durumunu gösterir Trafik Kazası Tespit Tutanağı ( kaza zaptı ), 

-  Alkol raporu, 

-  Ruhsat fotokopisi, 

-  Ehliyet fotokopisi.

EK BELGELER:

1.  Maddi Hasar İçin;

    - Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi

2.  Tedavi Masrafları İçin;

    - Kati hastane raporu, 

    - Tedavi masraflarını gösterir belgelerin asılları (fatura vb.).

3.  Tedavi Masrafları Dışında Daimi Sakatlık ve Ölüm Hali İçin; 

    Sakatlık Hali;

          - Maluliyet derecesini gösteren hastane heyetinin raporu, 

          - Kişinin son kazanç belgesi.

    Ölüm Hali;

         - Ölü Muayene Tutanağı (Savcılıktan Onaylı), 

         - Veraset İlamı, 

Trafik Sigortası İle İlgili

Sıkça Sorulan Sorular

 • Trafik Sigortasının Kapsamı Nedir ?

  Trafik Sigortası poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, kusurlu olarak üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde içeriği Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarda belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılar. Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.

 • Trafik Sigortası Tedavi Giderlerini Karşılıyor mu ?

  Trafik Sigortalarında kazazedelerin tüm tedavi giderleri 2011 yılı Şubat ayından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından üstlenilmiş ve Sigorta Şirketlerinin bu konuda sorumluluğu ortadan kalkmıştır. Trafik kazası geçirip de yaralananların kazada kusur oranına, kazazedenin genel sağlık sigortası veya sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tüm tedavi giderleri, tıbbi malzeme ve ilaç harcamaları da dahil SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümleri doğrultusunda karşılanacaktır. Buna karşılık Sigorta Şirketleri poliçe primlerinden ilgili yönetmelikte belirlendiği şekilde belli bir oranda SGK kurumuna prim aktarımı yapmaktadır.

 • Aracımı sattım, yeni alıcıya Trafik Sigorta poliçem devir olabilir mi?

  Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

 • Araç işleten sıfatını kazandıktan sonra kaç gün içerisinde trafik sigortası yaptırmalıyım? Yaptırmamamın sonuçları ne olur?

  Araç işleteni sıfatını kazananlar bu sıfatı kazandıkları tarih itibariyle trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Söz konusu tarihten itibaren sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğünün yerine getirilmediği her otuz gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, primin %50’si ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek gecikme zammı hesaplanır.

 • Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

  Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

 • Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik Sigortasının primini etkiler mi?

  Etkilemektedir. Sigorta şirketleri Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.

 • Evimin önünde park halinde duran aracıma birisi vurup kaçmış, ne yapmam lazım?

  En yakın polis yada jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanız gerekmektedir. Sigorta şirketlerimizin sizler için sunduğu 7/24 saat yardım hizmetinden yararlanabilir, arabanızı çekici ile en yakın servise çektirebilirsiniz.

 • Hangi durumlarda kaza tespit tutanağı doldurulmayacaktır?

  Aşağıdaki durumlarda bu tutanak DOLDURULMAYACAKTIR. Bu durumlarda 155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesindeyse 156 numaralı telefondan trafik zabıtasına haber verilmesi gerekmektedir. 1) Kazaya bir aracın karışması (tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası ise), 2) Taraflardan herhangi birinin sürücü belgesinin bulunmaması veya belgesinin kullandığı araç cinsi için yeterli olmaması, 3) Araçlardan herhangi birinini ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmaması, 4)Sürücülerden herhangi birinde alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı şüphesinin bulunması, 5) Kazaya karışan araçlardan herhangi birinin kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması (Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans ve acil sağlık araçları hariç) , 6) Kazada kamu malına veya üçüncü kişilere ait eşyalara zarar verilmiş olması, 7) Kazanın ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmış olması

 • Ticari taksilerin Trafik Sigortası primi neden otomobiller için belirlenen primden yüksek olabilir?

  Primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir. Bir araç grubu fazla kaza ve hasara sebep oluyorsa, o grup araçların primleri daha yüksek tespit edilir.

 • Trafiğe ilk kez çıkan araçların poliçeleri hangi kademeden tanzim edilir?

  İşletenin sahip olduğu Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veri tabanında kayıtlı bitiş tarihi en son poliçe dikkate alınır. Son poliçenin tespit edilemediği durumda, yeni poliçe 4. basamaktan düzenlenir.

 • Trafik Sigortası primleri bütün şirketlerde aynı mıdır?

  Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde trafik sigortası primleri sigorta şirketlerince tavan fiyatı aşmama kaydıyla serbestçe tespit edilmektedir. Her sigorta şirketi kendi aktüeryal çalışması neticesinde tarifesini oluşturmaktadır. Ancak sigorta şirketi tarafından aynı riske sahip araçlar ve/veya işletenler için akdedilen sigorta sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi esastır.

image

Özerdemli Sigorta

Bizimle hemen iletişime geçerek ücretsiz olarak teklif alabilirsiniz.

Bize Ulaşın